"Success is walking from failure to failure with no loss of enthusiasm"

The ones who are crazy enough to think they can change the world, are the ones that do ...

    

Przygotowanie kampanii reklamowych i mediowych. Idea creator.

Poszukiwanie partnerów handlowych i biznesowych w krajach Europy wschodniej i krajach bałtyckich.

Produkcja programów telewizyjnych i spotów reklamowych. Specjalizacja Estonia i Litwa.

Rynek dóbr luksusowych.

Poszukiwanie zasobów ludzkich i specjalistów na rynku państwa bałtyckich.

Nowoczesne technologie, webdeveloping, mobile applications

ABOUT

Boutique Consulting Firm

Maximum Invest Group - działa w ramach grupy eksperckiej skupiającego specjalistów i doświadczonych pracowników zajmujących się consultingiem, doradztwem finansowym , inwestycyjnym, własnością intelektualną, oraz web-developmentem i programowaniem reprezentowanej przez firmy z regionu Estonii, Litwy, Rosji i Białorusi. Naszą misją jest pomoc i przybliżanie polskim przedsiębiorcom krajów regionu Europy północo-wschodniej, Zajmujemy się promocją tego regionu, organizujemy misje gospodarcze, spotkania z Izbami Handlowymi, jesteśmy aktywnym uczestnikiem i organizatorem wielu konferencji biznesowych i turystycznych w regionie. Zajmujemy się aktywnie pozyskiwaniem klientów, rynków zbytu na towary i usługi oraz pośrednictwem w sprzedaży towarów na tych rynkach. Wykonujemy wiele opracowań, analiz, badań rynkowych i pomagamy w rejestracji firm oraz społek w tym regionie. Mówimy po estońsku, rosyjsku, polsku, litewsku i angielsku. Istnieje możliwość spotkań biznesowych w Tallinie, Wilnie, Warszawie.

Maximum Invest Group

  •   +3726346132
  •   LAEVA 2, TALLINN CITY, 10111, ESTONIA
  •   info@m-invest.org.

CONTACT

CONTACT US TODAY